ZARZĄD FUNDACJI:

Karol Niedbała – Prezes Zarządu

Adam Sygacz – Wiceprezes Zarządu

Urszula Niedbała – Wiceprezes Zarządu


RADA FUNDACJI:

Agnieszka Duda

Joanna Kobryń

Łukasz Białek