ZARZĄD FUNDACJI:

Karol Niedbała – Prezes Zarządu

Adam Sygacz – Wiceprezes Zarządu

Urszula Niedbała – Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Zięba – Wiceprezes Zarządu