Szanowni Państwo

Fundacja “Warsztat Wiedzy” jest organizacją non-profit działającą w obszarze pożytku publicznego na terenie Będzina i okolicznych miast i gmin. Fundacja realizuje swoje cele przez wdrażanie i realizację programów pomocowych dla różnych grup społecznych.


CENTRUM WSPARCIA SENIORA

 

Centrum Wsparcia Seniora to oddolna inicjatywa Fundacji “Warsztat Wiedzy” – miejsce spotkań i organizacji czasu wolnego dla osób w wieku 50+. W CWS seniorzy mogą skorzystać z zajęć fotografii, rękodzieła, kursów językowych (język angielski), a także otrzymują przestrzeń do organizacji zajęć, które poszerzają zainteresowania i przekazują innym własne umiejętności, hobby czy pasje.

W myśl maksymy Benjamina Franklina “nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” – dzięki nam organizacja czasu wolnego seniorów to przyjemność i dobra zabawa!

 

 


COP

 

Centrum Organizacji Pozarządowych ORZEŁ to nieformalna jednostka powołana przez Fundację “Warsztat Wiedzy” zrzeszająca organizacje pozarządowe, które są zainteresowane zintensyfikowaniem lub rozbudowaniem swoich działań – także w formie konsorcjów organizacji III sektora. COP ORZEŁ usprawnia funkcjonowanie organizacji poprzez wypracowanie dobrego partnerstwa między organizacjami a samorządem oraz stworzenia prężnie działającego centrum NGO oraz aktywizowania istniejących organizacji, które niechętnie włączają się w działania lokalnych społeczności.

Centrum Organizacji Pozarządowych ma być filarem współpracy między organizacjami a samorządem i ma być wsparciem dla Urzędu Miasta w realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi a przede wszystkim ma pełnić funkcję lokomotywy napędzającej nieaktywne organizacje do działania poprzez organizację spotkań, szkoleń, motywowanie i uświadamianie że prowadzenie organizacji to nie tylko hermetyczne działania wewnątrz a także aktywna współpraca i budowanie trwałych mostów między sobą a także aktywna współpraca z samorządem.

Centrum Organizacji Pozarządowych ORZEŁ pomaga także organizacjom III sektora, które nie posiadają własnej przestrzeni biurowej oraz niezbędnego wyposażenia udostępniając nieodpłatnie organizacjom zrzeszonym w strukturze COP przestrzeń biurową, salę konferencyjną oraz cały niezbędny sprzęt – komputery, drukarki, ksero, fax, projektor multimedialny wraz z ekranem, aparat fotograficzny a także infrastrukturę biurową – bindownicę, laminator itp.


kameleon_logo

 

Uruchomiliśmy świetlicę środowiskową “Kameleon” w Będzinie dla dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia, w której potrzebujące dzieciaki znajdują opiekę, domowe ciepło i pomoc. W świetlicy wyrównujemy szanse edukacyjne, prowadzimy program dożywiania, dbamy aby choć przez chwilę dzieci znalazły zainteresowanie, odrobinę uwagi i otwartość na ich indywidualne problemy.


WWolontariatu

Prowadzimy projekt “Warsztat wolontariatu”, który promuje wśród młodych ludzi ideę bezinteresownej, szlachetnej pomocy wolontariackiej. Naszą ambicją jest przekonanie młodych ludzi, że pomaganie w takiej formie to przede wszystkim korzyści dla wolontariusza!


CIS

 

Fundacja utworzyła w Będzinie Centrum Inicjatyw Społecznych – miejsce animacji inicjatyw społecznych i obywatelskich. CIS jest projektem wspierającym rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspomagającym kreowanie środowisk lokalnych wśród osób ze środowisk zagrożonych bezrobociem, wykluczeniem społecznym. Integrujemy i otwieramy na siebie osoby starsze i samotne. Wszystkie te działania realizujemy poprzez organizację warsztatów plastycznych, rękodzieła a także klubów fotograficznych czy wieczorków poetyckich.