Fundacja “Warsztat Wiedzy” od początku swojego istnienia prowadzi szereg działań w obszarze pożytku publicznego z naciskiem na działalność edukacyjną, kulturalną, sportową i społeczną z uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.

Nasze obecne działania to m.in.


CENTRUM WSPARCIA SENIORA

Miejsce aktywizacji społecznej osób po 50-tym roku życia. W Centrum Wsparcia Seniora każdy odnajdzie swoje miejsce i ciekawie zagospodaruje wolny czas.

Prowadzimy zajęcia aktywizujące w zakresie poszerzania zainteresowań i umiejętności, a także prowadzimy doraźne działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu osób starszych, zarówno pod względem ekonomicznym jak i służące wyrównywaniu szans seniorów we współczesnym świecie – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu czy ostrzeganie przed niebezpieczeństwem i zagrożeniami XXI wieku.


WOLONTARIAT – LUBIĘ TO!

Wolontariat – Lubię to! jest częścią projektu WARSZTAT WOLONTARIATU prowadzonego z sukcesem przez Fundację “Warsztat Wiedzy” od 2015 roku. Jest to autorski projekt Fundacji “Warsztat Wiedzy”, który ma za zadanie promować ideę wolontariatu wśród młodzieży z terenu miasta Będzina i Powiatu Będzińskiego.

Naszą ambicją jest przekonanie młodych ludzi, że pomaganie w formie wolontariatu to przede wszystkim korzyści dla WOLONTARIUSZA!

WARSZTAT WOLONTARIATU to centralna baza wolontariuszy gotowych współpracować z będzińskimi organizacjami pozarządowymi ale też z instytucjami miejskimi podczas organizowanych przez nie działań i akcji zarówno krótko jak i długoterminowych.

Do tej pory zrealizowaliśmy wiele akcji wolontariackich, m.in. podczas dwóch edycji Nocy Muzeów w Muzeum Zagłębia w Będzinie, biegu Masakrator Run, Dąbrowskiego Triathlonu, Święta Prażonek w Porębie, Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Do tej pory dzięki naszej Fundacji i akcji Warsztat Wolontariatu ponad 300 młodych ludzi miało szansę potwierdzić tezę że POMAGANIE JEST PASJĄ!


POMAGANIE JEST PASJĄ

Akcja publicznych zbiórek, dzięki której zbieramy fundusze na realizacje celów statutowych Fundacji, przede wszystkim realizację działań w obszarze pożytku publicznego jak pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, często wykluczonych z przyczyn społecznych czy ekonomicznych. Przygotowujemy paczki żywnościowe i wyprawki szkolne dla rodzin potrzebujących, wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, organizujemy akcje edukacyjne dla najzdolniejszych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, którzy nie mają szans rozwijać swoich pasji ze względu na sytuację życiową i materialną.

Hasło POMAGANIE JEST PASJĄ towarzyszy naszym wolontariuszom, którzy przekazują swoją energię na osoby najbardziej potrzebujące!


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA “KAMELEON”

W styczniu 2016r. staraniem członków i sympatyków Fundacji “Warsztat Wiedzy” powstała w Będzinie – Grodźcu świetlica środowiskowa prowadząca zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Świetlica funkcjonowała do grudnia 2017 roku. Celem świetlicy była organizacja wolnego czasu oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 7 do 16 lat. W świetlicy prowadzone były zajęcia wyrównawcze, edukacyjne a także udzielane były bezpłatne korepetycje z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Świetlica prowadziła następujące programy w obszarze pożytku publicznego:

  • Prowadzenie ośrodka wsparcia pozaszkolnego dla dzieci
  • Prowadzenie programu dożywiania dzieci zapisanych do świetlicy
  • Program pomocowy “Paczka uśmiechu”
  • Akcja pomocowa “Daj piątaka dla dzieciaka”

Mimo, iż działania świetlicy w Grodźcu zostały zakończone, wszystkie akcje świetlicowe dla dzieci i młodzieży dalej prowadzone są w różnorakiej formie i w miejscach, gdzie jesteśmy potrzebni!